WYBRANE WARIANTY STOSOWANIA INSTALACJI SOLARNYCH

Schemat nr 1.
Solarna instalacja grzewcza do cwu.
System solarny ze zbiornikiem cwu wyposaażonym w 1 wężownicę spiralną i grzałkę elektryczną.

Schemat nr 2.
Solarna instalacja grzewcza do cwu współpracująca z kotłem c.o.

System solarny ze zbiornikiem cwu wyposażonym w 2 wężownice spiralne i grzałkę elektryczną.

Schemat nr 3.
Współpraca instalacji solarnej za posrednictwem wymiennika płytowego z istniejącym zbiornikiem cwu podłączonym do kotła c.o.

Istniejący zbiornik pojemnościowy cwu zasilany jest z instalacji solarnej poprzez zewnętrzny wymiennik płytowy. Dogrzewanie wody zapewnia kocioł c.o. poprzez wężownicę w zbiorniku.

Schemat nr 4.
Współpraca instalacji solarnej z istniejącym zbiornikiem cwu o małej pojemności podłączonym do kotła c.o.

Zbiornik solarny jest przedwzbiornikiem dla istniejącego zbiornika cwu (o małej pojemności) zasilanego kotłem c.o.

Schemat nr 5.
Współpraca instalacji solarnej z istniejącym zbiornikiem cwu podłączonym do kotła c.o.

Zbiornik solarny jest przedwzbiornikiem dla istniejącego zbiornika pojemnościowego cwu zasilanego kotłem c.o. W systemie zastosowano układ mieszający wodę między zbiornikami z uwagi na podobne pojemności zbiorników.

Schemat nr 6.
System solarny do ogrzewania wody basenowj.

Kolektory słoneczne ogrzewają wodę basenową wykorzystując do tego celu basenowy wymiennik przepływowy.

Schemat nr 7.
Solarna instalacja grzewcza do ogrzewania cwu i wody basenowej współpracująca z kotłem c.o.

Kolektory słoneczne ogrzewają priorytetowo wodę użytkową, a następnie poprzez basenowy wymiennik przepływowy, ogrzewają wodę w basenie kąpielowym. Zadaniem kotła c.o. jest dogrzanie cwu lub wody basenowej.

Schemat nr 8.
Solarna instalacja grzewcza z pompą ciepła do cwu.

System solarny z pompą ciepła (typ powietrze/woda) posiadającą zabudowany zbiornik do cwu. Kolektory słoneczne ogrzewają cwu poprzez znajdującą się w zbiorniku wężownicę spiralną. Pompa ciepła zintegrowana ze zbiornikiem zapewnia dogrzewanie cwu odzyskując energię odpadową z wentylacji pomieszczeń.

Schemat nr 9.
Solarna instalacja grzewcza do cwu i wspomagania c.o.

Kolektory słoneczne ogrzewają priorytetowo wodę użytkową w zbiorniku 2 wężownicowym cwu. Po nagrzaniu cwu kolektory wspomagają ogrzewanie zbiornika akumulacyjnego c.o. poprzez wymiennik płytowy. Dystrybucja ciepła na c.o. odbywa się ze zbiornika akumulacyjnego zasilanego z kolektorów i kotła c.o.

Schemat nr 10.
Biwalentny, niskotemperaturowy system grzewczy dla budynku jednorodzinnego.

System wykorzystuje kolektory słoneczne do ogrzewania cwu i wspomagania centralnego ogrzewania. Kolektory słoneczne przekazują energię do zbiornika kombinowanego (c.o./cwu), z którego odbywa się dystrybucja ciepła na cwu i c.o. Zbiornik dogrzewany jest przez kocioł c.o.

Schemat nr 11.
Biwalentny, niskotemperaturowy system grzewczy dla budynku jednorodzinnego.

System wykorzystuje kolektory słoneczne, kocioł c.o., kominek z płaszczem wodnym do ogrzewania wody użytkowej oraz zasilania centralnego ogrzewania ściennego. Dystrybucja ciepła odbywa się ze zbiornika kombinowanego c.o./cwu.

Schemat nr 12.
Biwalentny, niskotemperaturowy system grzewczy dla budynku jednorodzinnego.

System wykorzystuje kolektory słoneczne, pompę ciepła, kominek z płaszczem wodnym do ogrzewania wody użytkowej oraz zasilania centralnego ogrzewania ściennego. Dystrybucja ciepła odbywa się ze zbiornika kombinowanego c.o./cwu.